Gaslighting: Can you do it or are you the effect of it? A 4-Part Teleseries with Anne Maxwell, LCSW - Nov 2019

Gaslighting: Can you do it or are you the effect of it?

A 4-Part Teleseries with Anne Maxwell, LCSW

Gaslighting is a form of psychological abuse. It is a psychological tactic designed to gain power over.

The purpose of gaslighting is to lock you out of being. You stop being willing to be aware of what’s true for you.

Do you know when you are being gaslighted, or was it done so subtly you just think it’s normal?

 

Can you do it or are you the effect of it?

 

Anne Maxwell, LCSW, RPT-S is a psychotherapist who has worked for over 25 years with children, women, and men of all ages, many of whom have been emotionally and/or psychologically abused.

Join Anne for a completely different take. She has many practical tools you can use, starting immediately, that will allow you not only to deal with all of that, but to thrive.

 

DATES AND TIMES

November 6, 13, 20, 27
12:00 pm PST
Find your local time

 

INVESTMENT

$400 USD Country pricing available. Find your country pricing HERE.

 

PREREQUISITES

None

 


TÜRKÇE

Gaslighting bir çeşit psikolojik suiistimaldir. Güç kazanmak için tasarlanmış psikolojik bir taktiktir.

Gaslighting’in amacı birisinin sizi var olmanın dışına kilitlemeye çalışmasıdır. Sizin için doğru olanın farkında olmaya gönüllü olmayı durduruyorsunuz.

Gaslighting’e ne zaman maruz kaldığınızı biliyor musunuz, yoksa kurnazca yapıldığından bunların normal olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Siz yapabiliyor musunuz yoksa etkisi altında mısınız?

Anne Maxwell, LCSW, RPT-S, 25 yılı aşkın bir süredir birçoğu duygusal ve/veya psikolojik suiistimale maruz kalmış her yaşta çocuk, kadın ve erkekle çalışmış bir psikoterapisttir.

Anne’e tamamen farklı bir şekilde ele alma biçimi için katılın. Kendisi tüm bunlarla baş etmekle kalmayıp aynı zamanda gelişmenize de imkân verecek olan ve hemen kullanmaya başlayabileceğiniz birçok pratik araca sahiptir.

 

TARIHLER VE TÜRKIYE IÇIN SAAT
6 Kasım             Saat 23.00
13 Kasım           Saat 23.00
20 Kasım           Saat 23.00
27 Kasım           Saat 23.00

 

KENDINE YATIRIM
US$ 260 Türkiye için

 

ÖN KOŞUL
Yok

Close

50% Complete

Stay informed on what is going on with Anne. New telecalls and classes around the world, updates to her blog with relatable stories, useful tools, and relevant information.