Parenting Done Different - 2 day Class in Istanbul, Turkey

What is your job as a parent? 

Do you worry about whether or not your child will succeed? 

How do you measure success?

What do the “experts” tell you about your child? What do family members say?  Your friends?  The parents of your child’s friends?

In this class, we will look at:

 •  Parenting … what it is and what it isn’t
  • Co-parenting … when you and your spouse disagree
  • Multiple parents … blended families
  • Single parenting … when you are the only parent raising your child
 • Competition … among parents and among kids … whose needs are being met?
  • kids who struggle
  • kids under pressure
 • Expectations
  • of parents and of kids
  • placed on parents and on kids
 • Behavior: What is their behavior is actually telling you
 • Parenting the definitely different child

 You will be given tools that you and your child can use to facilitate greater connection and to manage all of that and so much more.

Duration:
May 7-8th, 9:30-5:30pm

Location:
Park Hyatt, Tesvikiye, Bronz Sk. No.4, 34367 Sisli/Istanbul
(This class is also available to you via online livestream)

Prerequisites:
None

Pricing:
$800 USD, Country pricing applies

Translation:
Available in Turkish

 
Anne Maxwell, LCSW, RPT-S is a psychotherapist who has worked for over 25 years with parents and children of all ages and types. She has developed a unique approach that allows them to shift from struggle, worry and dismay to creating a different way of being that is easier on both parents and kids. For More information about Anne, visit her Media Kit


Farklı Yapılan Ebeveynlik

Ebeveyn olarak sizin göreviniz nedir?

Çocuğunuzun başarılı olup olmayacağı konusunda endişeleniyor musunuz?

Başarıyı nasıl ölçersiniz?

“Uzmanlar” çocuğunuzla ilgili size ne söylüyorlar? Aile üyeleri ne söylüyorlar? Arkadaşlarınız? Çocuğunuzun arkadaşlarının ebeveynleri?

Bu sınıfta biz şunlara bakacağız:

 •  Ebeveynlik … bu nedir ve ne değildir?
  • Ortak ebeveynlik … siz ve eşiniz aynı fikirde olmadığınızda
  • Çoklu ebeveynlik … karışık aileler
  • Yalnız ebeveynlik … çocuğunuzu yetiştiren tek ebeveyn olduğunuzda
 • Rekabet … ebeveynler ve çocuklar arasında … kimin ihtiyaçları karşılanıyor?
  • çabalayan çocuklar
  • baskı altındaki çocuklar
 • Beklentiler
  • ebeveynlerden ve çocuklardan
  • ebeveynlere ve çocuklara yüklenen
 • Tamamen farklı çocuklara ebeveynlik yapmak

Size, sizin ve çocuğunuzun daha büyük bir bağlantıyı kolaylaştırmanız ve tüm bunları ve daha fazlasını yönetmeniz için kullanabileceğiniz araçlar verilecektir.

Zaman:
7-8 Mayıs 2019, 9:30 - 17:30

Yer:
Park Hyatt, Tesvikiye, Bronz Sk. No.4, 34367 Sisli/Istanbul
(Bu sınıf sizler için aynı zamanda canlı yayın akışında online katılıma da uygundur)

Önkoşullar:
Yoktur

Ücretlendirme:
800-USD, Ülke indirimi geçerlidir

Tercüme:
Türkçe tercüme vardır

Anne Maxwell, LCSW Lisanslı Klinik Sosyal Görevli, RPT-S Onaylı Oyun Terapisti - Gözetmen, her yaştan ve her tipte çocuklarla ve aileleriyle 25 yılı aşkın süreden beri çalışmakta olan bir psikoterapisttir. Aileler ve çocuklara mücadele, endişe umutsuzluk hallerini değiştirerek onlara kolaylık sağlayan farklı bir var oluş yolu yaratmalarına imkan tanıyan, eşi ve benzeri olmayan bir yaklaşım geliştirmiştir. Anne'in medya kiti

Close

50% Complete

Stay informed on what is going on with Anne. New telecalls and classes around the world, updates to her blog with relatable stories, useful tools, and relevant information.